Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

سفارت

 

سفارت

سفارت ایتالیا در کابل که توسط مهندسی بنام آندرا برونو (Andrea Bruno) دیزاین گردیده، که متشکل از دو ساختمان جداگانه ، ساختمان مسکونی و ساختمان اداری دیپلماتیک است که هر دو در سال 1974 میلادی آغاز به کار نمودند. این بنا که در جاده بزرگ مسعود اعمار گردیده اولین نمونه ی از نوع شناسی ساختاری در افغانستان است (عناصر افقی و عمودی در سمنت تقویت شده) که از معیارهای مدرن ضد لرزه ای (توسط مهندسان Corona و Perazzone)در آن مورد استفاده قرارگرفته است. هر دو ساختمان با فهم دقیق اعمار گردیده و با توجه با اشکال ساده، سبک و هندسی در هماهنگی با باغ سبز طراحی شده اند.

ساختمان مسکونی در دو طبقه توسعه یافته با سیستم صوری از اشکال ابتدایی با برخی قسمت های خالی و پیش برآمدگی ها، به اشاره به زبان جنبش پسا مدرن مشخص گردیده است. کف این ساختمان با سنگ مرمر محلی مفروش گردیده در حالی که سطوح عمودی در سمنت معلق ساخته شده اند. به نظر می رسد همه اینها یاد آور مراحل بالایی از سبک معماری براتالیستی (Brutalism architectural style) و همچنین تجارب مهم حرفه ای آندریا برونو را در افغانستان برجسته می سازد [1]. ساختمان بزرگ اداری دیپلماتیک نیز در دو طبقه طرح و اعمار گردیده که به شکل ساده تر و منطقی تر معرف دفاتر کاری میباشد.

اداره سفارت تا جنوری سال 1993 میلادی باز بود و پس از آسیب جدی ناشی از جنگ داخلی در آن سال ها، تصمیم به تخلیه این محل گرفته شد. سفارت در ماه نوامبر سال 2001 میلادی مجددآ آغاز به فعالیت نمود. ساختمان سفارت ایجاب بازسازی اساسی را مینمود که در سال 2004 میلادی آغاز و در سال 2007 میلادی به پایان رسید. در سال 2017 میلادی، پس از بدتر شدن شرایط امنیتی در کشور، کارهای مهم برای تقویت محیط داخلی و سیستم دفاعی داخلی سفارت روی دست گرفته شد که این پروژه توسط معمار پائولوتراورسی (Paolo Traversi) طراحی و دیزاین گردیده است. در جریان کار بازسازی، تعدادی از ساختمانها در محوطه سفارت ادغام شده و دفتر آتشه نظامی به محل دیگر که قبلا محل سکونت کارمندان بود انتقال نموده است. ساختمان بخش قونسلی نیز بازسازی و توسعه داده شد.

تنها کلیسای کاتولیک در کشور در مجموعه سفارت واقع شده است. در میان عناصر که در محوطه سفارت خودنمایی مینماید، هواپیمای Ro.37 bis هواپیمای از سالهای 1930 میلادی نیز موضوع بازسازی اخیر است که در سال 1937 میلادی توسط ایتالیا به دولت افغانستان فروخته شد و در سال 2006 میلادی به باغ سفارت منتقل گردید.


محل:

Kabul

نویسنده:

Angelika Zytko (art historian) and Stefano Salomoni (architect)

85