Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

(DARI) Sixth EU-Afghanistan Anti-Corruption Conference: The Italian statement

تاریخ:

ماه/روز/سال


(DARI) Sixth EU-Afghanistan Anti-Corruption Conference: The Italian statement

در گزارش ذیل درمیان آمدن تیم ملی ایتالیا در ششمین کنفرانس ضد فساد اتحادیه اروپا در افغانستان آورده شده که در 12 هم نوامبر گذشته در کاخ ریاست جمهوری در کابل برگزارگردید.

این کنفرانس همچنین فرصتی را برای برگزاری کارگاه آموزشی مقابله با فساد با توجه به کنفرانس ژنو در مورد افغانستان در 23 تا 24 نوامبر آینده فراهم کرد

 

***

 

ایتالیا بیشترین اهمیت را به شفافیت، پاسخگویی و استفاده بهینه از منابع اختصاص داده شده برای همکاری های توسعه ای در افغانستان می دهد. در این راستا، ما از تمرکز مجدد دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مبارزه با فساد و همچنین تعهدات بهبود مدیریت مالی و تقویت حاکمیت که الهام بخش در چارچوب صلح و توسعه ملی افغانستان-2، به ویژه ازبخش دولت سازی استقبال می کنیم.

از دیدگاه ما و براساس تجربه ملی ما، یکی از رمزهای موفقیت در مبارزه با فساد تعادل دو جنبه پیشگیری و سرکوب کیفری است. هر دو برای یک استراتژی ملی سالم جهت مهار مشکل ضروری می باشد و شایسته است با تأکید برابر به آنها پرداخته شود.

همه اصلاحات، به ویژه در بخشی به حساسیت این، نیاز به یک رویکرد چند وجهی دارد که شامل یک استراتژی کلی، مجموعه ای از قوانین و هنجارها، مقررات اجرایی و رویه های اجرای قانون می گردد. این یک الگوی عادی از بالا به پایین است که باید با یک کنش افقی همراه شود.

تصویب اصلاحات خوب اولین و مهمترین مرحله است. مورد بعدی اجرای اصلاحات می باشد. پس از آن ضروری است که رفتارهای فضیلت آمیز در دولت، نه تنها در سطح بالا بلکه در رده های پایین تر که در تماس مستقیم با مردم اند و در میان شهروندانی که آگاهی آنها از این مسئله باید تقویت و افزایش یابد، مورد ترویج قرارگیرند.

این امر می تواند با برنامه های آموزش پیشرفته با هدف قراردادن تمام سطوح کارمندان خدمات ملکی هم از اردو / پلیس و همچنین سیاست های اطلاعاتی خاص که مردم را هدف قرار می دهد، محقق گردد. در این راستا، ما از ارجاعات مندرج در چارچوب صلح و توسعه ملی افغانستان -2 به نقش جامعه مدنی، که باید کاملاً در تلاشهای دولت برای مبارزه و ریشه کن کردن فساد درگیر شود، قدردانی می نمایم.

ما از کارهایی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان با مشورت با کمک کنندگان بین المللی انجام میدهد، به شدت پشتیبانی می نمایم تا شاخص های آسان برای استفاده در چارچوب صلح و توسعه ملی افغانستان -2 وجود داشته باشد. این مهم با توجه به نقش اساسی شاخص ها در بررسی های دوره ای پیش بینی شده در چارچوب صلح و توسعه ملی افغانستان -2 است. به همین ترتیب، ما تلاش های بیشتر را با هدف دقیق ساختن ظرفیت شاخص ها برای سنجش پیشرفت ها، عملکردها و نتایج تشویق می کنیم.

ما به درخواست دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای ساده سازی هزینه های کمک از طریق بودجه اصلی دولت توجه لازم را مبذول میداریم. ما از پیشرفت های انجام شده توسط دولت در این زمینه قدردانی می کنیم و این در افزایش اخیر سهم ایتالیا در صندوق وجهی بازسازی افغانستان ARTF منعکس شده است. با این حال، همگرایی کمک ها از طریق بودجه دولت باید به عنوان یک هدف میان مدت در نظر گرفته شود تا باشد که پایه های آن به روشی دقیق و پایدار گذاشته شود. ایتالیا آماده است تا همچنان به دولت افغانستان کمک کند زیرا برای رسیدن به این هدف تلاش می کند.


محل:

Kabul, Chahar Chinar Palace

نویسنده:

Amb. Vittorio Sandalli

384